Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII edycji Festiwalu!

Formularz karty projektu na KUL:
karta_projektu_LFN_2011_kul.doc

(proszę włączyć makra)

Zachęcamy do opracowania i nadsyłania wraz ze zgłoszeniem logo projektu oraz dodatkowych materiałów graficznych (grafika, rysunek, zdjęcie, mapa, niewielkich rozmiarów animacja flash, .gif etc.). Będzie ono umieszczone w serwisie internetowym Festiwalu obok szczegółowego opisu projektu. Prosimy o przesłanie plików koordynatorom wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Dofinansowanie zgłoszonego projektu 

Wzór wniosku, który po wypełnieniu - wraz z kartą projektu - należy przekazać Koordynatorowi wydziałowemu (oraz przesłać w wersji elektronicznej): 

dofinansowanie_badan_LFN_2011.doc

 Zasady ubiegania się
o dofinansowanie zgłoszonego projektu

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2011, godz. 18:44 - Andrzej Zykubek