Drodzy Studenci,

 

niektórzy z Was niebawem zakończą ważny w życiu etap, jakim są studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dla wielu z Was był to czas różnorodnych aktywności, począwszy od udziału w zajęciach, poprzez rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach organizacji studenckich, a skończywszy na przyjaźniach na całe życie.  Koniec studiów zazwyczaj wiąże się również z początkiem kariery zawodowej i dalszym rozwojem osobistym.


Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami KUL zachęca do  wyrażenia zgody na udział w programie monitorowania kariery zawodowej absolwentów KUL oraz otrzymywanie informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu Uczelni i oferty edukacyjnej (studia podyplomowe, kursy dokształcające).

 

Jak nie stracić kontaktu z Uniwersytetem? To proste: podczas składania elektronicznego egzemplarza pracy dyplomowej na e-kul każda osoba zostanie zapytana o zgodę na różne formy przetwarzania jej danych osobowych przez Uczelnię:

  • czy zgadza się na udział w programie monitorowania kariery zawodowej absolwentów;

  • czy wyraża zgodę na przesyłanie przez Uczelnię informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną;

  • czy udziela licencji na korzystanie z pracy dyplomowej poprzez udostępnienie jej w Archiwum Uniwersyteckim KUL.

Bardzo istotne jest, aby wypełniając oświadczenie podać swój aktualny adres e-mail, który umożliwi utrzymanie kontaktu po ukończeniu studiów.

 

 

Autor: Marta Szymańska
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2014, godz. 12:11 - Marta Szymańska-Jarosz