Uprzejmie informujemy, że studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku mogą korzystać z różnych form wsparcia, które proponuje Uniwersytet.

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. W czasie trwania projektu w latach 2018-2022 studenci mają możliwość:

  • odbycia płatnych staży (2400 zł brutto na miesiąc) dla minimum 35% studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia

Czas trwania staży:

1 miesiąc - dla studentów studiów I stopnia

3 miesiące - dla studentów studiów II stopnia

  • uczestniczenia w specjalistycznych kursach, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu i zewnętrzne firmy. Uczestnicy otrzymają odpowiednie dyplomy lub honorowane certyfikaty.

Proponowane kursy to:

Zaawansowane techniki chromatograficzne,

Cytometria przepływowa,

Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego,

Specjalistyczny biologiczny język angielski,

Podstawy ekonomii dla nieekonomistów,

Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą,

Zarządzanie projektami,

Autoprezentacja w sytuacji biznesowej,

Efektywna komunikacja,

Praca w zespole,

Radzenie sobie ze stresem,

Kurs liderów.

 

Zapraszamy do uczestniczenia w programie.

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, godz. 10:20 - Iwona Wysk