AKosc

Antoni Kość urodził się w 1949 r. w Rokietnicy koło Jarosławia. W 1967 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu, a cztery lata później do misyjnego Zgromadzenia Słowa Bożego (księża werbiści). W maju 1974 r. ukończył studia teologiczne na KUL-u, a w czerwcu tegoż roku przyjął święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. 


Studiował język japoński w Center for Japanese Studies w Kamakura koło Tokio, filozofię prawa na Sophia University w Tokio, prawo na uniwersytecie we Freiburgu, prawo anglo-amerykańskie w Chicago University w USA, prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Następnie w 1989 r. rozpoczął kurs języka koreańskiego w Yonsei University w Seulu, a w roku 1991 podjął pracę na stanowisku profesora w Seoul National University i w Sogang University w Seulu. 

Od 1994 r. pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 1998 r. habilitował się w dziedzinie nauk prawnych (specjalność: filozofia prawa) na podstawie rozprawy Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Od stycznia 1999 r. kierował Katedrą Filozofii Prawa. W marcu 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. 

W latach 2000-2008, przez dwie kadencje, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2005-2008 - dyrektora Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie KUL. 

Prowadził zajęcia dydaktyczne z teorii i filozofii prawa, prawa japońskiego, historii myśli prawnej kultury chińskiej, filozoficznych podstaw prawa chińskiego, doktryn polityczno-prawnych. Był autorem ok. 150 publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa. 

Ks. prof. Antoni Kość należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej oraz Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Był Wiceprezesem Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Obszerniejszy życiorys i publikacje  


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011, godz. 21:17 - Stanisław Sarek