Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2013 roku obowiązki Skarbnika Rady Doktorantów KUL pełni mgr Adrianna Tułodziecka (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Wybory odbyły się podczas posiedzenia RD KUL, 7 grudnia 2012 roku, po złożeniu przez mgra Andrzeja Cudo (Wydział Nauk Społecznych) pisemnej rezygnacji ze stanowiska.

 

Serdecznie dziękujemy Andrzejowi za sumienne wypełnianie swoich obowiązków i trud, który włożył w ciągu ostatnich miesięcy w działania na rzecz doktorantów na naszej Uczelni.

Adriannie życzymy powodzenia! :)

 

Autor: Natalia Kopeć
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 12:13 - Natalia Kopeć-Panek