Informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przyspieszył termin ogłoszenia konkursu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2011, godz. 10:45 - Kamil Dębiński