Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (IP) zamieścił zaktualizowane  Plany Działania na rok 2012. Zmiany dotyczą VI, VII, VIII i IX Priorytetu POKL dla województwa lubelskiego.

 

Modyfikacje obejmują:

 

1. Dla Priorytetu VI - wprowadzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dotyczących wkładu własnego.

2. Dla Priorytetu VII - wprowadzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dotyczących wkładu własnego oraz utworzenie nowego konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej.

3. Dla Priorytetu VIII - utworzenie dwóch nowych konkursów: na projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej.

4. Dla Priorytetu IX - wprowadzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dotyczących wkładu własnego oraz utworzenie dwóch nowych konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodwej.

 

Dodatkowe informacje:

 

Plany Działania na 2012 rok

 

 

Poniżej przedstawiamy prezentacje dotyczące konkursów w roku 2012.

 

Projekty realizowane na terenie całego kraju

 

II priorytet POKL: "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących": Prezentacja_II_POKL

 

IV priorytet POKL: "Szkolnictwo wyższe i nauka": Prezentacja_IV_POKL

 

Projekty realizowane na terenie województwa lubelskiego

 

VI priorytet POKL:"Rynek pracy otwarty dla wszystkich":

Prezentacja_VI_POKL

 

VII priorytet POKL: "Promocja integracji społecznej": Prezentacja_VII_POKL

 

VIII priorytet POKL: "Regionalne kadry gospodarki": Prezentacja_VIII_POKL

 

IX priorytet POKL: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach":

Prezentacja_IX_POKL

 

Projekty realizowane na terenie województwa podkarpackiego

 

VI priorytet POKL: "Rynek pracy otwarty dla wszystkich": Prezentacja_VI_POKL_podkarpackie

 

VII priorytet POKL: "Promocja integracji społecznej": Prezentacja_VII_POKL_podkarpackie

 

VIII priorytet POKL: "Regionalne kadry gospodarki": Prezentacja_VIII_POKL_podkarpackie

 

IX priorytet POKL: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach": Prezentacja_IX_POKL_podkarpackie

 

Projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

 

Prezentacja nt. trzeciego naboru wniosków: Konkurs_3_PL-BY-UA

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:36 - Beata Kaczan