Bardzo proszę o rozstrzygnięcie kwestii, czy w zdaniu: W Soplicowie Tadeusz czuł się komfortowo przysłówek został prawidłowo użyty. W pracy konkursowej dziecka uznano to za błąd, uzasadniając, iż wyraz ten odnosi się tylko do rzeczy materialnych, np. komfortowy samochód. Słowniki podają, że wyraz podstawowy /komfort/ ma znaczenie również w sferze emocji, wrażeń. Patrz także: komfortowa sytuacja, komfortowe życie.

 

Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza podaje, że pochodzący od przymiotnika komfortowy przysłówek komfortowo ma - tak jak i źródłowy przymiotnik - dwa znaczenia: 1) odnoszące się do rzeczy: komfortowo wyposażone auto, 2) przenośne, odnoszące się do odczuć, emocji, wrażeń człowieka: czuć się komfortowo w jakiejś sytuacji.

A zatem stwierdzenie, iż ktoś czuje się komfortowo, należy uznać za poprawne semantycznie, choć wątpliwości komisji konkursowej powinno wzbudzić coś innego: jego nacechowanie stylistyczne. Wyraz komfortowo to stosunkowo świeże zapożyczenie w polszczyźnie (a z pewnością dopiero niedawno zrobiło się modne) i brzmi trochę anachronicznie w odniesieniu do postaci z "historii szlacheckiej z 1811 i 1812 roku", tak jak nie określimy Księdza Robaka słowem snajper, choć niedźwiedzia ubił celnym strzałem.

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 10:34 - Natalia Sosnowska