Chciałbym się dowiedzieć, czy można używać słowa pik w znaczeniu szczyt wykresu. Podejrzewam, że jest to słowo obcego pochodzenia (z j.angielskiego?) i mam wątpliwości, czy stosowanie go w tym znaczeniu jest poprawne.

 

W Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej znajduje się m.in. następująca definicja słowa pik: 'ostre maksimum lub minimum występujące na krzywej', np. Piki można zauważyć na wykresie zależności absorpcji od długości fali. Wspomniany słownik podaje, że słowo w tym znaczeniu pochodzi z francuskiego pic, choć  słowniki internetowe wywodzą je od angielskiego peak.

Użycie omawianego wyrazu w podanym przez Pana znaczeniu jest poprawne.

 

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:11 - Natalia Sosnowska