Organizacja Konferencji Międzynarodowych:

  1. 14 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, aula 300. Organizator: Katedra Nauk o Polityce (więcej).
  2. 15 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, s. 204. Organizator: Katedra Nauk o Polityce i Katedra Nauki Administracji (więcej).
  3. 22 października 2014 - międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Ioannis Pauli II, aula 1031. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (więcej).
  4. 9-10 listopada 2015 - międzynarodowa konferencja pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (więcej).
  5. 10 września 2016 - II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej od tytułem: "Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji". Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu. Organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Katedra Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu, Fundacja Konrada Adenauera (więcej).

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2018, godz. 23:58 - Lidia Fiejdasz-Buczek