Zrealizowane projekty

 

Katedra Negocjacji i Mediacji w 2011 r. zrealizowała dwa zadania współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach projektu „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro” zorganizowane zostały studia podyplomowe oraz kursy dokształcające z zakresu mediacji i negocjacji. Więcej informacji można znaleźć:

 

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych

 

Kursy dokształcające

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.wykwalifikowanakadra.pl.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014, godz. 13:35 - Piotr Sławicki