Czy poprawne jest użycie zwrotu „zrzeszać społeczność” synonimicznie do „integrować społeczność” Chodzi mi tutaj głównie o zakres łączliwości leksemu „zrzeszać”: czy można go stosować nie tylko w odniesieniu do jednostek, lecz również pewnej ich grupy?

 

Czasowniki zrzeszać się i integrować się nie są synonimami. Pierwszy z nich oznacza 'utworzenie jakiegoś stowarzyszenia, związku, organizacji, najczęściej skupiających ludzi jednego zawodu lub mających wspólny cel', np. Studenci pierwszego roku zrzeszyli się w związku studenckim. Z kolei integrować się to 'scalać odrębne elementy, jednoczyć jakieś osoby, grupy, instytucje, regiony, państwa, itp.', np. integrować ludzi, uczniów, studentów, grupy społeczne.

Tak więc poprawny jest tylko zwrot: integrować społeczność.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2012, godz. 11:29 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn