Wniosek podkomisji ds. programowych Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ws. zwiększenia zainteresowania ankietowaniem studentów (8.02.2013 r.)

 

Komisja zaleca, by opiekunowie lat, kuratorzy kół naukowych, kierownicy organizacji studenckich oraz Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych podjęli działania mające zmobilizować studentów do wypełniania ankiet po każdym semestrze.

 

  Należy przy tym podkreślać, że informacje z ankiet służą podnoszeniu jakości kształcenia, o ile wypełni je reprezentatywna grupa studentów. 

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:57 - Jolanta Klimek-Grądzka