Mgr Dorota Nowak, dr Jakub Nowak

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Do korali czarnych zaliczamy ponad 250 gatunków, lecz lista ta nie jest zamknięta, ponieważ naukowcy wciąż odkrywają nowe okazy. W odróżnieniu od najczęściej spotykanych korali preferują one stanowiska zacienione i zimne, należą one do gatunków głębinowych i spotkać je można na znacznych głębokościach – nawet 8000 m p.p.m., gdzie nie docierają już promienie słoneczne. Według najnowszych badań koralowce te są najdłużej żyjącymi zwierzętami na świecie - ich kolonie mogą żyć ponad 4.000 lat, osiągając wysokość kilku metrów.

 

Koral z rodzaju Leiopathes przyrasta rocznie tylko 3,5 mikrometra, a wiek jego żywej kolonii oszacowano na 4.265 lat. A więc narodziny tego okazu miały miejsce 2.255 lat p.n.e. , czyli w czasach kiedy powstawały piramidy. Podobnie jak drzewa korale czarne formują podczas wzrostu sezonowe pierścienie przyrostów. Zliczanie przyrostów rocznych pod mikroskopem elektronowym jest jedną z metod szacowania wieku tych organizmów. Czarny szkielet zbudowany jest głównie ze związków organicznych i jest to kolejna cecha, która odróżnia ten gatunek od typowych koralowców. Korale czarne są dotychczas bardzo słabo poznane dlatego na całym świecie wciąż prowadzone są badania tych zadziwiających organizmów.

 

Podczas prezentacji uczestnicy:

  • zapoznają się z ogólną charakterystyką korali czarnych, ich budową i występowaniem;
  • dowiedzą się jak prowadzone są badania korali czarnych;
  • obejrzą kolekcję koralowców;
  • obejrzą strukturę korali czarnych pod mikroskopem;
  • przeprowadzą doświadczenie.

 

Instytut Ochrony Środowiska ???, uczestnicy 20

wtorek, 15 maja br., 10:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 19:09 - Andrzej Zykubek