Boże Narodzenie 2021

"Bóg się rodzi, moc truchleje

Pan niebiosów obnażony”

 

Bóg się rodzi …

Nie zjawia się, nie ewoluuje, nie emanuje, nie emerguje …

Rodzi się … z człowieka, … z ludzkiej Matki.

Rodzi się Bogiem-Człowiekiem,  bezbronnym dzieckiem.

 

Proces rodzenia się Boga niesie fundamentalne konsekwencje

zarówno dla Boga jak i człowieka.

 

Bóg:

Uczy się bycia człowiekiem;

Doświadcza człowieczeństwa – radości, smutku, dumy, lęku, słabości …

Nieskończony i Niezmienny doznaje przemijalności i kresu.

 

Człowiek:

Poznaje źródło swojej wielkości i wyjątkowości.

Odkrywa w sobie boski pierwiastek – Dziecięctwo Boże.

Ulotny w swoim istnieniu zostaje obdarowany wiecznym trwaniem.

 

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący, wyjątkowy i świąteczny, czas Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok z serca życzę wszelkiej pomyślności, obfitości Bożych łask,

a przede wszystkim ciągłego odkrywania, zgłębiania, doświadczania i uczenia się Jego przyjacielskiej obecności.

 

Błogosławionych Świat i … dobrej nauki !!     

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Boże Narodzenie 2021


Odznaczenia państwowe dla pracowników WNŚiNoZ

Z satysfakcją informujemy, że podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na KUL w dniu 21 grudnia 2021 r. medalami uhonorowani zostali pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.

 

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczone zostały:

 • Pani dr Katarzyna Czarnek
 • Pani dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał:

 • Pan dr Radosław Mencfel

 

Serdecznie gratulujemy!


Mikołajki w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

mikolajki21Studenci II roku Pielęgniarstwa naszego Uniwersytetu połączyli odbywanie zajęć praktycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym z mikołajkami. Dzieci hospitalizowane na oddziałach otrzymały od nich drobne upominki, słodycze i pierniczki. Było mnóstwo radości, zabawy i uśmiechów.

 

Czas przedświąteczny to nie tylko czas nauki, ale też czas dzielenia się z innymi życzliwością i dobrocią.

 

Na pewno za rok powtórzymy mikołajki, bo uśmiech dziecka jest bezcenny :))

 

Fotorelacja


Nominacja do nagrody Naukowiec Przyszłości 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Agnieszka Kuźniar uzyskała nominacją do nagrody Naukowiec Przyszłości 2022 w kategorii: Badania przyszłości za realizację projektu badawczego pn. "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej".

 

Serdecznie gratulujemy!

 

List nominacyjny


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów. 

 

W ramach konkursu OPUS 21 pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy, który realizowany będzie przez Katedrę Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Instytutu Nauk Biologicznych KUL w konsorcjum z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Tytuł projektu: "Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych". Więcej o projekcie badawczym

 

Grant PRELUDIUM otrzymał projekt: "Badania mechanizmu zaburzeń błonowych mikroorganizmów wywołanych obecnością miedzi jako efektywnego substratu antybakteryjnego oraz potencjalnego nośnika substancji aktywnie czynnych". Kierownik: mgr Agata Ładniak, opiekun naukowy: dr Robert Mroczka z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN KULPonadto KUL jest partnerem w grancie OPUS (KUL jest w konsorcjum): „Odpowiedź behawioralna i fizjologiczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na farmy wiatrowe w krajobrazie rolniczym”, który został zgłoszony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykonawcą ze strony KUL w tym projekcie jest dr Rafał Łopucki z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Prace Pawła Adamca zostały zaprezentowane na EXPO 2021 w Dubaju

 

Miło nam poinformować, że prace Mgr. Pawła Adamca z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL zostały zaprezentowane na EXPO 2021 w Dubaju.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji na stronach:
KUL

wyborcza.pl

fb

 


Wicemistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich

Z przyjemnością informujemy, że Pani Magdalena Abramowicz, absolwentka Architektury krajobrazu, wraz ze swoim partnerem Grzegorzem Zmokłym, w sobotę 6 listopada br. zajęli II miejsce w Mistrzostwach Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich w kategorii par dorosłych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Laureaci XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową

foto_laureaci_z_kulMiło nam poinformować, że absolwenci z Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu zostali nagrodzeni w XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta.

 

Pan Radosław Gryczan, absolwent Informatyki, otrzymał I nagrodę (6 tys. zł) za pracę "Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyboru atrakcji turystyczno-rekreacyjnych województwa lubelskiego wybranymi algorytmami”. Praca powstała pod kierunkiem dr. Michała Horodelskiego z Katedry Informatyki Stosowanej KUL.

 

Pani Magdalena Abramowicz, absolwentka Architektury krajobrazu, otrzymała staż (o wartości 4,5 tys. zł) w Urzędzie Miasta Lublin za pracę "Tereny zieleni dzielnicy Czuby Południowe w Lublinie jako obszar sprzyjający występowaniu pszczołowatych i innych zapylaczy”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Lubiarz, prof. KUL z Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji na stronie Lublin 24


Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022

1 października 2021 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022.  

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału i Opiekunami Lat, według następującego harmonogramu:

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I stopnia - godz. 12.00, s. WMP-505 (ul. Konstantynów 1H)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - godz. 11.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • BIOTECHNOLOGIA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.00, s. B-007 (ul. Konstantynów 1I)
 • INFORMATYKA I stopnia - godz. 11.00, s. WMP-21 (ul. Konstantynów 1H)
 • INFORMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - grupa w języku angielskim - godz. 11.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • MATEMATYKA I stopnia - godz. 12.30, s. WMP-22 (ul. Konstantynów 1H)
 • PIELĘGNIARSTWO I stopnia -  godz. 12.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • POŁOŻNICTWO I stopnia - godz. 13.00, s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)

 

Od 1 do 7 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny (szczegółowy harmonogram). W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych

 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego dla studentów kierunku DIETETYKA I stopnia prowadzonego w Filii KUL w Stalowej Woli zamieszczono tutaj.

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

 

Informacje dla osób przyjętych na I rok studiów:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy). Konto będzie bardzo potrzebne np. do kodowania zajęć, które odbywa się na początku każdego semestru, do wniesienia opłat za legitymację, pojawiają się tam również ważne informacje o planowanych wydarzeniach, szkoleniach itp.

 2. Po dopełnieniu płatności za legitymację (zakładka Studia-Płatności) oraz po elektronicznym podpisaniu ślubowania (instrukcja będzie dostępna w aktualności na e-kul), można zgłosić się do Sekretariatu (wraz z potwierdzeniem wpłaty i oryginałem świadectwa dojrzałości).

 3. Legitymacja studencka zostanie wydana dopiero po dopełnieniu wszelkich zaległości.
 4. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie tego w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.

 5. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 43 zł. Zostanie naniesione zobowiązanie, które będzie widoczne dla studenta po zalogowaniu się na koncie e-kul. W przypadku studentów, którzy opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 25.10.2021 r. ochrona ubezpieczenia obowiązuje odpowiednio od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Osoby, które opłacą składkę po podanym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po wpłacie do 30.09.2022 r.

 6. Podział na grupy lektoratowe jest dostępny na stronie internetowej Studium Języków Obcych www.kul.pl/sjo oraz w aktualności na e-kul.

 7. Szczegółowe informacje o zajęciach z Wychowania fizycznego są dostępne na stronie internetowej SWFiS (https://www.kul.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-w-semestrze-zimowym-2021-2022,art_96190.html)

 8. Obowiązkowe szkolenia będą dostępne od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00 na platformie Moodle - po zalogowaniu się na e-KUL:

 1. Rekolekcje „Na dobry start - wstań i idź!" oraz całonocne czuwanie modlitewne (szczegółowe informacje na stronie internetowej KUL).
 2. 4 października w godz. 9.00-14.00, Atrium Collegium Norwidianum - Życie studenta w pigułce czyli spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich oraz jednostek uniwersyteckich.
 3. Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych oraz o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie (godziny urzędowania Sekretariatu Wydziału: od poniedziałku do piątku 7.30-13.00, 13.15-15.30 przerwa od 13.00-13.15).

 4. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.