Aktualności / Wydarzenia

Chór KUL ma 100 lat

O tym, że śpiewanie w chórze to dzielenie się talentem z innymi i dawnie im siebie, mówił kaznodzieja, a jednocześnie były członek Chóru KUL, ks. dr Dominik Koperski podczas odprawianej w kościele akademickim mszy inaugurującej uroczystości jubileuszowe chóru uniwersyteckiego. „Śpiewanie to rzecz miłości” – podkreślił. Oznacza to, że kulowski chór już od wieku rozsiewa nie tylko piękno zapisane w muzyce, ale i miłość.

„Skarb i ambasador”

To zaś, że śpiew, zwłaszcza chóralny, jest nie tylko elementem kultury, ale rzeczywistością wspólnototwórczą, która łączy i jednoczy – zaakcentował prorektor KUL ks. prof. Mirosław Sitarz w wystąpieniu otwierającym ciąg przemówień stanowiących pierwszą część gali jubileuszowej odbywającej się w głównej auli uniwersytetu. Zauważył też i uwypuklił fakt, iż od początku, czyli od 100 lat chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest wielkim skarbem i wizytówką uczelni, miasta i ojczyzny – jest piewcą i propagatorem polskiej kultury narodowej i religijnej. Ten motyw przewijał się w większości wypowiedzi, które wygłosili przybyli na uroczystość goście: p. Kacper Sakowicz – szef gabinetu politycznego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w którego imieniu przemawiał, p .Mariusz Banach – zastępca prezydenta miasta Lublin ds. oświaty i wychowania oraz p. Monika Mielko-Remiszewską - prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Lublin. W wystąpieniach, oprócz wspomnianego wątku, padały także gratulacje i wyrazy „szczerego podziwu dla kunsztu” stuletniego jubilata. Zauważając, że „w muzyce odbija się cały powab naszej cywilizacji”, chwalono kulowski chór za jego wkład w budowanie wysokiej kultury i odpowiednio ukierunkowanej cywilizacji.


Zaszczytne wyróżnienia


Ważnym elementem uroczystości stało się wręczenie odznaczeń. Przede wszystkim honorowany był cały chór. Otrzymał on przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, dyplom ministra edukacji i nauki za promocje kultury i w uznaniu osiągnięć, nadaną przez wojewodę odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” i „Zasłużony dla Miasta Lublin” – najwyższą nagrodę przyznawaną przez prezydenta miasta oraz Złotą Odznakę z Brylantem, czyli najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zaszczytnymi laurami zostali udekorowani niektórzy członkowie zespołu. Prof. Grzegorz Pecka – dyrygent i kierownik artystyczny – odebrał odznakę „Zadłużony dla Województwa Lubelskiego”, nagrodę prezydenta miasta Lublin, Złotą Odznakę z Brylantem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. mgr Zdzisława Cieszkowski – prezes chóru – otrzymał medal pamiątkowy województwa lubelskiego przyznany przez wojewodę, medal i nagrodę prezydenta miasta Lublin, Złotą Odznakę z Brylantem PZCiO. Dr Andrzej Gładysz – wiceprezes – przyjął od Ministra KiDN Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, medal i nagrodę prezydenta miasta Lublin oraz Złotą Odznakę z Brylantem PZCiO. Ponadto kilku osobom wręczone zostały złote i srebrne odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.


100 lat we wspomnieniach


Ciekawą i nieco sentymentalną częścią uroczystości było bardzo syntetyczne przypomnienie historii zespołu. Przeprowadzone to zostało w bardzo oryginalny sposób. Odczytane zostały krótkie fragmenty wspomnień osób, które już zakończyły swoją działalność w chórze KUL. W ten sposób spowodowano, że do auli na kilka chwil powróciła atmosfera lat pięćdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego wieku. Ożyły wspomnienia. Pojawiło się więcej uśmiechów i wzruszeń.


"Wypowiedź” jubilata

Zwieńczeniem gali stał się koncert. Gwiazdą wieczoru – co oczywiste – był jubilat, czyli świętujący stulecie chór KUL. Towarzyszyła mu orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie. Na program złożyły się utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta: Alma Dei creatorisAve verumRegina coeliBenedictus sit Deus oraz Johna Rutgera Gloria.


100 lat w obiektywie

Dopełnieniem uroczystości było otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej chórowi. Umieszczona jest ona w atrium kulowskiego Collegium Norwidianum. Czynna będzie do 9 grudnia 2021 r.


Link do strony chóru KUL: https://www.kul.pl/chor-akademicki,1102.html

Link do fotorelacji: https://www.kul.pl/100-lecie-choru-akademickiego-kul,art_96936.html