Do zadań Działu Obsługi Filii KUL w Stalowej Woli należy w szczególności:

1) zarządzanie i administrowanie infrastrukturą Filii KUL w Stalowej Woli;
2) pozyskiwanie środków zewnętrznych;
3) prowadzenie działań komercyjnych w ramach posiadanej infrastruktury;
4) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Filii;
5) organizowanie zaopatrzenia i dostaw oraz prowadzenie gospodarki magazynowej na terenie Filii.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 10:30 - Adam Garbacz