Aktualności / Wydarzenia

Granty dla młodych naukowców z KUL

Dwoje młodych naukowców z KUL dr Ewelina Purc i dr Piotr Sławicki otrzymało finansowanie projektów zgłoszonych do 5. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA.

Dr Ewelina Purc, adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej, przeprowadzi pilotażowe badania w ramach grantu - „Srebrni przedsiębiorcy” – wstępne badania jakościowe przedsiębiorców w wieku okołoemerytalnym”. Koszt dofinansowania wynosi 44 tys. zł. Natomiast dr Piotr Sławicki, adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji, za kwotę ponad 13,5 tys. zł, sfinansuje kwerendę do tematu badawczego – „Ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w Unii Europejskiej”.

Do konkursu MINIATURA mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Suma dofinansowania może wynosić od 5 do 50 tys. zł, działanie naukowe może trwać do 12 miesięcy.