Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę. Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

 

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium. Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa IDania, Finlandia, IrlandiaIslandia, Lichtenstein, Luksemburg, NorwegiaSzwecja, Wielka Brytania - 520 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 500 EUR

Grupa IIIBułgariaChorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 450 EUR

 

Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicą studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których mają prawo (tj. socjalne czy naukowe).

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie, czyli - student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu):

 

Grupa I720 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II700 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III650 EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

 

 

WAŻNE LINKI