Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa KUL ukazały się Próby kognitywistyczne. Redaktorami tomu są Arkadiusz Gut i Zbigniew Wróblewski.

 

Zebrane tu teksty młodych naukowców ukazują różnorodność tematyczną, teoretyczną i metodologiczną badań nad poznaniem. Można je potraktować jako kolejne próby niestandardowego podziału pracy badawczej, z jednej strony wykraczającego poza  monodyscyplinarny schemat opisu i wyjaśniania poznania, a z drugiej strony zgodnego z wynikami tychże dyscyplin.

 

Elementem przewodnim całej książki jest idea, że rzetelne „próby kognitywistyczne” wymagają wyodrębnienia i systematycznego badania trzech profili:

  1. ewolucyjnego (jak dany mechanizm poznawczy powstawał w filogenezie),
  2. rozwojowego (jak dany mechanizm rozwija się w ontogenezie),
  3. społeczno-kulturowego (jak dany mechanizm funkcjonuje w ramach różnych środowisk społeczno-kulturowych).

Wyróżnione profile są umieszczone w perspektywie badań porównawczych: międzygatunkowych, między różnymi stadiami rozwoju mechanizmu poznawczego w ontogenezie oraz międzykulturowych. Taki model prowadzenia badań – naszym zdaniem – umożliwia systematyczne korygowanie kolejnych „prób kognitywistycznych” i formułowania lepszych odpowiedzi na trudne pytania.

 

 

więcej »»»

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021, godz. 23:59 - Andrzej Zykubek