PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W ORGANACH KUL

 

Senat KUL: Tomasz Tokarski

 

Komisje uniwersyteckie:

Uniwersytecka Komisja Wydawnicza: Mateusz Hypiak

Uniwersytecka Komisja ds. Wychowania: Tomasz Zarębski

Uniwersytecka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą: Tomasz Zarębski

Uniwersytecka Komisja ds. Nauki: Tomasz Zarębski

Uniwersytecka Komisja ds. Kształcenia: Tomasz Zarębski

Uniwersytecka Komisja ds. Umiędzynarodowienia Nauki i Kształcenia: Tomasz Zarębski

Uniwersytecka Komisja Oceniająca: Tomasz Zarębski

 

Organy dyscyplinarne:

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników: vacat, vacat

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: vacat, vacat

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: vacat, vacat

 

Komisja Stypendialna: Joanna Majewska-Zarychta, Agata Tymicka

Odwoławcza Komisja Stypendialna: Edyta Biardzka, ks. Łukasz Wacław

 

Ponadto doktoranci są reprezentowani w Radach Instytutów.

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, godz. 19:56 - Tomasz Tokarski