SAMORZĄD DOKTORANTÓW
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 w kadencji 2019-2021 (IX kadencji)

 

Rada Doktorantów:

Przewodniczący: mgr Tomasz Tokarski (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Prawo)

Sekretarz: mgr Emilia Lipiec (Szkoła Doktorska; Literaturoznawstwo)

Pozostali członkowie:

mgr Ewa Banasińska (Wydział Teologii; Teologia fundamentalna)

mgr Edyta Biardzka (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Prawo)

ks. mgr Łukasz Biełusz MSF (Wydział Teologii; Nauki Biblijne)

mgr Mateusz Hypiak (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Prawo)

ks. dr Andrzej Jasnos (Wydział Nauk Społecznych; Pedagogika)

mgr Malwina Kędracka (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Prawo Kanoniczne)

mgr Michał Lewandowski (Szkoła Doktorska; Nauki Prawne)

mgr Joanna Majewska-Zarychta (Wydział Nauk Humanistycznych; Filologia germańska)

mgr Anna Odyniec (Szkoła Doktorska; Filozofia)

mgr Ewelina Parafińska-Korybska (Wydział Nauk Humanistycznych; Językoznawstwo)

ks. mgr Łukasz Simiński (Wydział Teologii; Katechetyka)

mgr Agata Tymicka (Wydział Nauk Społecznych; Pedagogika)

ks. mgr Łukasz Wacław SChr (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Prawo Kanoniczne)

mgr Katarzyna Zając (Wydział Nauk Humanistycznych; Językoznawstwo)

mgr Tomasz Zarębski (Szkoła Doktorska; Nauki Prawne)

mgr Iga Ziembicka (Szkoła Doktorska; Literaturoznawstwo)

 

Zarząd:

Prezes Zarządu: mgr Agata Tymicka

Zastępca Prezesa: mgr Ewelina Parafińska-Korybska

Członek Zarządu: mgr Edyta Biardzka

Członek Zarządu: mgr Mateusz Hypiak

Członek Zarządu: mgr Tomasz Zarębski

                                                          

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: mgr Katarzyna Zając

Pozostali członkowie:

ks. mgr Łukasz Biełusz MSF

ks. dr Andrzej Jasnos

mgr Malwina Kędracka

mgr Anna Odyniec

 

Sąd Koleżeński:

mgr Ewa Banasińska

mgr Joanna Majewska-Zarychta

ks. mgr Łukasz Simiński

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 10:45 - Tomasz Tokarski