Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na spacerze z dzieckiem. W pewnym momencie zwraca się ono do nas z pytaniem: „czy niewolnictwo jest czymś złym?”. Jaką odpowiedź by usłyszało? Zakładam, że większość z nas odpowiedziałaby twierdząco. Jesteśmy przekonani, że niewolnictwo jest moralnie niedopuszczalne. Uznajemy także torturowanie lub zabijanie niewinnych osób dla własnej przyjemności za moralnie złe oraz sądzimy, że jeśli dajemy komuś słowo, powinniśmy się starać go dotrzymać itd.

 

Do natury naszych przekonań (w tym przekonań moralnych) należy również to, że wyrażające je zdania (oraz odpowiadające im sądy) określamy jako prawdziwe. Wypowiedź typu „jestem przekonany, że nie należy zabijać tylko dla własnej przyjemności, ale nie sądzę, aby to była prawda” razi brakiem spójności. Zatem nasza twierdząca odpowiedź na pytanie dziecka będzie zarazem komunikatem, że tezę „niewolnictwo jest złe” uznajemy za prawdziwą.

 

---

 

Czy istnieje obiektywne dobro i zło moralne? Czy jesteśmy w stanie je poznać? Czy fakt, że się różnimy się w osądach moralnych, podważa nasze przekonanie, że dobro i zło moralne istnieją obiektywnie i że można je poznać? Jak możemy się doskonalić w poznaniu moralnym?

 

Zapraszamy na debatę pt. Wokół źródeł poznania moralnego, w której wezmą udział Artur Szutta (UG) i Wojciech Lewandowski (KUL).

 

12 maja 2021, środa, godz. 15.00

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

 

 

Artur Szutta

 

Filozof, redaktor naczelny czasopisma “Filozofuj!”, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Filozofii KUL. Specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce. W obszarze jego głównych zainteresowań są zagadnienia związane z tematyką obywatelstwa, wielokulturowości, liberalizmu, personalizmu i refleksyjnej równowagi.

 

Jest autorem takich publikacji, jak:

  • Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła
  • W poszukiwaniu moralnego charakteru
  • Obywatelskie nieposłuszeństwo.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021, godz. 19:55 - Andrzej Zykubek