Dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne

  • Filozofia przyrody ożywionej- wykład kursoryczny i ćwiczenia dla studentów filozofii przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska – proseminarium dla studentów filozofii przyrody ożywionej,
  • Metodyka pracy naukowej – ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu,
  • Podstawy ekologii humanistycznej – ćwiczenia dla studentów ochrony środowiska UMCS,
  • Filozofia przyrody - wykład Studia Podyplomowe "Przyroda", Lubuska Akademia Nauczycielska "Warsztaty w drodze", Zielona Góra,
  • Człowiek w środowisku – wykład i ćwiczenia Studia Podyplomowe "Przyroda", Lubuska Akademia Nauczycielska "Warsztaty w drodze", Zielona Góra,
  • Projektowanie procesu dydaktycznego - wykład i ćwiczenia Studia Podyplomowe "Przyroda", Lubuska Akademia Nauczycielska "Warsztaty w drodze", Zielona Góra,
  • Etyka ekologiczna – wykład Studia podyplomowe „Przyroda”, „Biologia”, Wydział Filozofii KUL.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:25 - Anna Szałek