Książki

 • Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody, Wyd. KUL, Lublin 2010

 

Redakcja książek

 • (wspólnie z S. Kozłowskim) Wokół Mnożnika Cztery (Lublin 2000)
 • (wspólnie z S. Ziębą) Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków, (Lublin 2000)
 • Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne (Lublin 2010).
 • (wspólnie z A. Zykubkiem) Przyrodoznawstwo. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa, (Lublin 2012. )
 • (wspólnie z A. Gutem), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej, (Lublin 2015).

 

Wybrane artykuły

 • Natura i człowiek w trzeciej kulturze, w: Filozofia a nauki przyrodnicze. Od Physis do metaphysis i Atropos, red. M. Woźniczka, A. Marek – Bieniasz, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012, s. 33-48.
 • O pewnej próbie obrony wyjaśniania teleologicznego, Roczniki Filozoficzne, t. LX, 2012, nr 4, s. 339-359.
 • Subiektywność i dobro. Ontologiczne przesłanki życzliwości dla zwierząt, Etos, 2013, nr 2 (102), s. 113-132.
 • An Outline of the Methodological Characteristic of Henryk Skolimowski’s Eco-Philosophy, Dialogue and Universalism, vol. XXIII, 2013, no. 4, s. 87-104.
 • Ryzyko jako problem moralny na przykładzie GMO, w: Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 42-54.
 • Wartości idealne przyrody “dzikiej i wolnej” w perspektywie antropologicznej, w: Jan Gwalbert Pawlikowski. Humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, red. P. Dąbrowski, B. Zawilińska, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków 2014, s. 33-48.
 • Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle antropologii porównawczej, w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, red. Justyna Tymieniecka – Suchanek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 31-43.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:23 - Anna Szałek