Sekretariat

Od 1 kwietnia 2021 r. studenci Kolegium MISHuS
są obsługiwani przez Sekretariat Wydziału Filozofii.
 
 
 

 

Sekretariat Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81 445-42-55
Gmach Główny, pok. 252
 
mgr Barbara Wawryca
mish [at] kul.pl

Godziny przyjęć
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00-13.00 oraz 14.00-15.00

 

 

 

 

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych


 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021, godz. 14:05 - Anna Szałek