DOTT. STEFANO GANDINI

Native speaker z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadzi zajęcia, m.in. z praktycznej nauki języka włoskiego oraz cywilizacji Włoch, dzieląc się ze studentami swoją ogromną wiedzą i pasją do języka włoskiego oraz włoskiej kultury.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/stefano.gandini

 

 

DR MARCIN KARKUT

Zainteresowania naukowe:

Historia Hiszpanii nowożytnej, nowożytna wojskowość hiszpańska, wojny w dziejach Hiszpanii, historia Kościoła w czasach nowożytnych, Monarchia Hiszpańska w epoce Oświecenia, hiszpańscy Ilustrados, dyplomacja hiszpańska w nowożytności, dzieje Italii w czasach nowożytnych, dzieje Hispanoameryki, historia Meksyku w XIX i XX w.

Wybrane publikacje:

1) M. Karkut, Don Jaime Miguel de Guzmán: El Marqués de la Mina y su carrera militar, “Roczniki Humanistyczne”, t. LXVIII/2, 2020, s. 11-24.(online)

 

karkut_1


2) M. Karkut, Kampanie włoskie w autobiografii markiza de la Miny, w: Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów, red. M. Karkut, Lublin 2017, s. 79 – 100.

 

karkut_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/marcin.karkut

 

 

DR ALEKSANDRA KRAUZE-KOŁODZIEJ

Zainteresowania naukowe:

Ikonografia porównawcza sztuki starożytnej i średniowiecznej; tradycja łacińska oraz bizantyńska w sztuce średniowiecza (głównie sztuce włoskiej); nowoczesnej metody uczenia języków obcych, w tym metody tutoringowe; elementy kulturowe na lekcji języka włoskiego jako obcego.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Krauze-Kołodziej, The Mosaic Complexon the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island - Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine Culture. Patterns - Reminiscences - Contexts, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019. (ISBN: 9782-83-8061-770-4) (online)

 

krauze-publikacja_1

 

2) A. Krauze-Kołodziej, La cultura e la lingua italiana nello sviluppo della conoscenza delle basi culturali d'Europa – corso di introduzione per il I Liceo di M. Skłodowska-Curie a Ryki (Polonia), "Seria 12/15" 2018, s. 87-106. (online)

 

krauze-publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/aleksandra.krauze-kolodziej

 

 

DR HAB. ANNA KUCHARSKA

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języka francuskiego i włoskiego jako języków obcych. Dodatkowo, interesuje mnie argumentacja i perswazja dokonywana środkami językowymi. Przedmiotem moich badań są kompetencje skrypturalne osób uczących się języków obcych oraz wpływ dyskursu szkolnego na treść i formę wypowiedzi pisanych.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Kucharska, Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką. Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019. (online)

 

kucharska_-_okladka_1

2) A. Kucharska, Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, 2017 (9/3), s. 165-177.  (online)

 

kucharska_-_okladka_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/anna.kucharska

 

 

DR KATARZYNA MANIOWSKA

Zainteresowania naukowe:

Translatoryka, zagadnienia nieprzetłumaczalności, włoski język specjalistyczny w ujęciu porównawczym.

 

Wybrane publikacje:

1) K. Maniowska, Italiano della medicina. 

Testi con esercizi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019. (online)

 

maniowska_-_publikacja_1

 

2) K. Maniowska, Il troppo stroppia? La sinonimia dei termini medici italiani nella traduzione polacca, “Romanica Cracoviensia” 1(2020), s. 41-52. (online)

 

maniowska_-_publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/katarzyna.maniowska

 

 

MGR AGATA PRYCIAK

Zainteresowania naukowe:

W swojej pracy naukowej zajmuję się badaniami nad przekładem literackim, literaturą młodzieżową, powieścią pokoleniową i modelem włoskiej powieści Bildungsroman. Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską, której celem jest analiza XX-wiecznych powieści o kształtowaniu - od Pasoliniego do Ammanitiego Literackie wizje pokoleniowe w obliczu zmian socjologicznych w powieści o kształtowaniu (Bildungsroman) we włoskiej literaturze drugiej połowy XX wieku, między nowoczesnością a ponowoczesnością. Interesuje mnie praktyka przekładu literackiego - pracuję jako tłumacz dla wydawnictwa MUZA, wydawnictwa Dolnośląskiego oraz wydawnictwa Prószyński i Spółka. Publikowałam nakładem wydawnictwa Franco Cesati Editore, w Kwartalniku Neofilologicznym oraz w wyd. BRILL.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Pryciak, P.V. Tondelli and the Cannibals Generation in Search of the Lost Beauty, [w:] The Idea of Beauty in Italian Literature and Language "Il buono amore è di bellezza disio”, eds. Claudio Di Felice, Harald Hendrix, Philiep Bossier, BRILL 2019, s. 356–367. (online)

 

pryciak_-publikacja_1

 

2) A. Pryciak, Il traduttore di fronte alle sfide della traduzione chick-lit, [w:] Il traduttore errante. Figure, strumenti orizzonti. Atti del ConvegnoVarsavia, 10-11 aprile 2015, a cura di D. Prola, E. Jamrozik, Warszawa 2017, s. 191-200.

 

pryciak_-publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/agata.pryciak

 

 

DR KÉVIN RAYNAUD

Zainteresowania naukowe:

Les recherches que j’ai développées dans le cadre de ma thèse de doctorat et lors des différentes interventions scientifiques auxquelles j’ai participé tournent au tour d’un objectif, touchant à plusieurs domaines : l’enseignement et l’apprentissage du français oral pour et par les apprenants de FLE.

Dans l’objectif de décrire les habitudes linguistiques des étudiants de l’université en français, et de développer leurs compétences à l’oral, je m’intéresse aux domaines de l’interaction verbal et de la variation sociolinguistique. Ces deux domaines sont distincts mais s’entrecroisent dans l’apprentissage de l’oral.

 

Wybrane publikacje:

1) Raynaud, Étude de la variation de l’oral en classe de FLE: comment enseigner la variation ?, Interstudia 24 (2018), 248-259. Editura Alma Mater, Bacău, Romania.

 

raynaud_-_publikacja_1

 

2) K. Raynaud, Les types d’interaction orale en cours de FLE, Série 12/15 (2019), 86-95. Wydawnictwo Werset, Lublin. ISSN: 2082-9442.

 

raynaud_-publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/kevin.raynaud

 

 

MGR STANISŁAW ŚWITLIK

Zainteresowania naukowe:

W moich naukowych poszukiwaniach często zagłębiam się w lekturę fikcyjnej bądź pamiętnikarskiej prozy wielkich bohaterów przeszłości: monarchów, książąt, arystokratów, literatów, podróżników i awanturników. Specjalizuję się w piśmiennictwie XVII i XVIII stulecia, zwłaszcza w formach literackich, które próbują uchwycić refleksję nad naturą utopii, rozumianej jako specyficzny gatunek fikcji, fantastyczne społeczeństwo lub zbiór koncepcji politycznych i filozoficznych.

Jako nauczyciel języka obcego, staram się zachęcać słuchaczy i studentów do szukania własnych strategii komunikacyjnych z przedstawicielami innych kultur. Język francuski traktuję jako narzędzie, które pozwala odczytywać rzeczywistość z perspektywy przeszłości i przyszłości.

 

Wybrane publikacje:

1) S. Świtlik, La crise démographique dans l'utopie au XVIIIe siècle, w: Crise de la littérature et partage des disciplines, red. M. Blaise, M. Sokołowicz, S. Triaire, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2020, s. 132-145 (online)

 

switlik_-_publikacja_1

 

2) S. Świtlik, Expérience de l’enseignement de littérature vue par le doctorant: une poignée de réflexions, w: Quand regarder fait lire: Nouveaux défis dans l’enseignement des littératures françaises et francophones, red. I. Zatorska, M. Sokołowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2019, s. 124-133. (online)

 

switlik_-_publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika: https://pracownik.kul.pl/stanislaw.switlik

 

 

DR HAB. WITOLD WOŁOWSKI PROF. KUL

Zainteresowania naukowe:

Współczesny teatr, literatura i kultura krajów francuskojęzycznych i Włoch. W domenie dydaktycznej: praktyczna nauka języka francuskiego i włoskiego przede wszystkim w optyce tłumaczeniowej i kulturoznawczej. Od 1994: tłumacz języka francuskiego i włoskiego Naczelnej Organizacji Technicznej (numer rejestru: 010604). Lektor języka włoskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie.

 

Wybrane publikacje:

1) W. Wołowski, Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko, Wydawnictwo KUL, 2016. (online)

 

wolowski_-_okladka_1

 

2) W. Wołowski, Du texte dramatique au texte narratif. Procédés interférentiels et formes hybrides dans le théâtre français du XXe siècle, Lublin, Wydawnictwo KUL 2007.

 

wolowski_-okladka_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika: https://pracownik.kul.pl/witold.wolowski

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021, godz. 19:09 - Edyta Kociubińska