Rozmowa. Forum Interdyscyplinarne MISHuS

Forum Interdyscyplinarne Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych to studencko-doktorancka konferencja o charakterze ogólnopolskim organizowana cyklicznie przez Koło Naukowe Studentów MISHuS KUL. Jej ideą jest stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego dialogu wokół jednego wybranego tematu. Pozwala to nie tylko spojrzeć na zagadnienie z wielu perspektyw, ale także wzbogacić badania referujących o komentarze naukowców z innych dyscyplin. Jest to jednocześnie doskonała okazja do integracji środowiska MISHowego w Polsce oraz jego promocji wśród wspólnot akademickich.

 

Tematem tegorocznej edycji forum, które odbędzie się we czwartek i piątek, 18 i 19 marca 2021 r., będzie ROZMOWA. Wybór tego zagadnienia otwiera pole do dyskusji o  niezwykle istotnych współcześnie problemach komunikacji oraz kultury słowa. Jednocześnie jest to pojęcie szeroko odnoszące się do badań z wielu dyscyplin, takich jak filozofia, prawo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, psychologia czy historia.

 

W tym roku wykłady gościnne poprowadzą:

  • ks. prof. Alfred Wierzbicki oraz
  • dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn.

 

Linki do wykładów online:

 

 


Prof. KUL dr hab. Anna Głąb została wybrana na Dyrektora Kolegium MISHuS na kadencję 2020-2024

 

 

Z wielką radością informujemy, że
Rada Naukowa Kolegium MISHuS wybrała
Dyrektora Kolegium MISHuS na kadencję 2020-2024.

 

 

Funkcję tę będzie pełniła

Prof. KUL dr hab. Anna Głąb

 

Szanowna Pani Profesor,

serdecznie gratulujemy wyboru!