Zapraszam wszystkich studentów filologii niderlandzkiej do zaangażowania się w działalność Koła.

 

Nasze działania w tym roku skupiają się na:

- regularnych spotkaniach organizacyjnych;

- prelekcjach popularnonaukowe wygłaszanyvh przez studentów i ekspertów; 

- pomocy w organizacji Konferencji Międzynarodowej "Dni Języka Niderlandzkiego";

- organizacji Spotkania Opłatkowego dla studentów i pracowników zwązanych z lubelską niderlandystyką;

- organizacji międzynarodowej konferencji naukowej "Kruispunt Lublin. Internationale Converentie voor Jonge Neerlandici";

- prowadzeniu fanpage'u i grupy Koła na portalu Facebook;

- wzajemnej pomocy i dokształcaniu w gronie studenckim.

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021, godz. 18:04 - Damian Olszewski