Pierwsze spotkanie społeczności KUL z Janem Pawłem II miało miejsce na Jasnej Górze w dniu 6 czerwca 1979 r.  Proponujemy, aby sięgnąć do wygłoszonych wtedy tekstów, zobaczyć zdjęcia i posłuchać słów Ojca świętego.

»   T e k s t y

»   Z d j ę c i a

»   Nagranie dźwiękowe (ok. 28 min.; za zgodą Polskiego Radia). To była spontaniczna wypowiedź Ojca świętego i warto m.in. usłyszeć dopowiedzenia, których nie ma w oficjalnym zapisie tekstowym!*

                                                                               jan_pawe_ii_i_kul_417

 

 

 

* Warto wiedzieć, że:

   - ks. prof. Stanisław Kamiński był legendarnym egzaminatorem ogólnej metodologii nauk, wieloletnim (dziś studenci zapewne dodaliby też: kultowym) dziekanem Wydziału Filozofii;

   - Ojciec święty mówiąc, iż budynek KUL-u jest pokarmelitański - pomylił się. Owszem, duchowość karmelitańska była Karolowi Wojtyle szczególnie bliska, ale główny budynek uniwersytecki należał kiedyś (XVIII w.) do dominikanów obserwantów, a potem przejęło go wojsko;

   - "źródło informacji", wielokrotnie odwiedzające Papieża, to ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS, następca K.Wojtyły na Katedrze Etyki. 26 lat później ks. Styczeń był przy Ojcu świętym w Jego odchodzeniu do niebiańskiego Domu. I znów mieliśmy w nim nieocenione "źródło informacji"...

 

 

Oprac. tekstów i zdjęć:  A.Swęda, 2006

 

 

        

 

 

Autor: Krzysztof Hudzik
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2012, godz. 17:52 - Krzysztof Hudzik