Ruszyła rekrutacja do bezpłatnego programu rozwojowego

dla studentów kończących studia w roku akademickim 2020/2021!

Dlaczego warto wziąć udział w programie rozwojowym „Cool Careers”?

 

Na rynku nie brakuje osób wykształconych, a jednak trzy czwarte przedsiębiorców twierdzi, że nie może znaleźć kandydatów o pożądanych kompetencjach - przyszli pracownicy mają kompetencje na określonym poziomie, ale jest on niższy, niż oczekiwania pracodawców lub są to inne kompetencje. 

 

Dlatego Biuro Karier KUL proponuje studentom kończącym studia program rozwojowy, dzięki któremu:

  • Zyskasz wiedzę na temat poziomu swoich kompetencji - poznasz swoje mocne strony i talenty na podstawie testów psychologicznych
  • Posiądziesz kompetencje poszukiwane na rynku pracy - szacuje się, iż w ciągu następnych 10 lat nawet 65 proc. zawodów będzie wymagało rozwiniętych kompetencji miękkich. Dlatego tak ważne jest, bycie świadomym zarówno swoich twardych, jak i miękkich kompetencji.
  • Otrzymasz wskazówki rozwojowe, dzięki którym zaplanujesz rozwój zawodowy i pokażesz pracodawcom swoją świadomość w tym zakresie
  • Dowiesz się jak w przekonujący sposób przekazać zdobyte informację o sobie – tak, aby w przyszłości znaleźć odpowiednią pracę
  • Zyskasz atrakcyjny wpis w CV
  • Odbierzesz certyfikat potwierdzający udział w programie 

 

Kto może wziąć udział w programie?

  • musisz posiadać status Studenta/ki ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia / II stopnia / jednolitych studiów magisterskich KUL w roku akademickim 2020/2021
  • musisz być osobą bierną zawodowo, tzn. nie pracującą

 

 

 

Jak program wygląda w praktyce?

 

Program zacznie się dla Ciebie na początku roku akademickiego 2020/2021 i zajmie Ci (w sumie) 6 dni. Na wstępie wybierasz jedną z dwóch ścieżek rozwoju w programie:
1 | Personal Branding z elementami poruszania się po rynku pracy (zwane dalej PB) lub 2 | Przedsiębiorczość – Działalność gospodarcza (zwana dalej DG). W ramach wybranej ścieżki przechodzisz 3 etapy: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty i coaching (w ścieżce PB) lub doradztwo biznesowe (w ścieżce DG).

Na co możesz liczyć w poszczególnych ścieżkach:

 

ŚCIEŻKA PERSONAL BRANDING
1 etap | Indywidualne doradztwo zawodowe – prowadzone przez doświadczonych psychologów, doradców zawodowych
Na początek otrzymasz od nas na mejla testy kompetencji i talentów. Wykonasz je on - line z dowolnego miejsca, w dogodnym dla Ciebie terminie, a następnie spotkasz się z on-line z psychologiem/doradcą zawodowym, który na podstawie wyników testów określi Twoje mocne strony, predyspozycje i kompetencje. Nakreśli charakter pracy i zadań odpowiedni dla Ciebie. Informacje z procesu pozwolą Ci w świadomy sposób kierować własnym rozwojem zawodowym oraz efektywnie wykorzystywać swój potencjał. Poznasz powiązania Twoich kompetencji ze specyfiką rynku pracy, a także zawody, w których posiadane przez Ciebie kompetencje będą najbardziej procentować. Poznasz aktywne metody poszukiwania pracy oraz nauczysz się jak eksponować swoje atuty w CV. Czas trwania = 2 godziny zegarowe (spotkanie z psychologiem/doradcą zawodowym odbędzie się na początku roku akademickiego w październiku, będzie ono ustalane indywidualnie z uwzględnieniem Twojego terminarza - spotkanie prawdopodobnie on-line).

2 etap | Warsztaty Personal Branding o tematyce: autoprezentacja z elementami interview, prezentacja sylwetki zawodowej w serwisach społecznościowych o profilu zawodowo-biznesowym, dress code i savoir vivre w sytuacji pracy, strategia, zasady i narzędzia budowania marki osobistej, treningi prezentacji. Pokazy prezentacji modelowych i inspirujących, elementy prawa pracy, praca nad wizerunkiem marki osobistej, modelowanie ścieżki rozwoju zawodowego, kreatywność i motywacja w poszukiwaniu ścieżki rozwoju zawodowego, zawody przyszłości, trendy na rynku pracy. Innowacyjne metody pracy: elementy coachingu zespołowego oraz praca z mapami coachingowymi.
Czas trwania = 4 dni warsztatów po 3,5 h zegarowej (warsztaty odbędą się dla Gr. 1 - pod koniec października br., Gr. 2 - w listopadzie, Gr. 3 - w grudniu, Gr. 4 - w lutym, gr. 5 - w marcu; wystawiamy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych. Uwaga! Jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni, z uwagi na względy bezpieczeństwa szkolenia odbędą się w formie on-line.)

3 etap | Coaching kariery według standardów ICF  - prowadzony przez coachów z ponad 600 godzinnym doświadczeniem  w pracy z klientem indywidualnym
Coaching kariery to między innymi: odkrywanie naturalnego potencjału, budowanie długoterminowej motywacji do realizacji celów, wzmacnianie pewności siebie w zakresie posiadanych kompetencji, poszukiwanie optymalnych ścieżek rozwoju, kształtowanie postawy w sytuacjach wyzwań, radzenie sobie w złożonych sytuacjach, funkcjonowanie w sytuacji niepewności, a także sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnościami, tworzenie map przeciwdziałania trudnościom, map rozwoju umiejętności, map potrzeb oraz map celów.
Czas trwania = 2 spotkania po 1,5 godziny zegarowej (spotkania odbędą się listopadzie, ustalane indywidualnie z uwzględnieniem Twojego planu - spotkanie prawdopodobnie on-line)

 

----

 

ŚCIEŻKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  – Działalność Gospodarcza
1 etap | Indywidualne doradztwo zawodoweprowadzone przez doświadczonego doradcę zawodowego ds. przedsiębiorczości
Na swojego mejla otrzymasz testy kompetencji i talentów. Wykonasz je on-line z dowolnego miejsca, w dogodnym dla Ciebie terminie, a następnie spotkasz się on-line z doradcą zawodowym ds. przedsiębiorczości, który na podstawie wyników testów określi Twoje predyspozycje zawodowe, mocne strony i kompetencje, szczególnie te potrzebne do założenia i prowadzenia własnej firmy. Nakreśli charakter pracy i zadań odpowiedni dla Ciebie. Informacje z procesu pozwolą Ci w świadomy sposób kierować własnym rozwojem osobistym oraz efektywnie wykorzystywać swój potencjał. Poznasz powiązania Twoich kompetencji ze specyfiką rynku, a także obszary, w których posiadane przez Ciebie kompetencje będą najbardziej procentować. Dowiesz się również, w jaki sposób takie testy mogą pomóc Ci przy rekrutowaniu i rozwijaniu Twoich przyszłych pracowników. Czas trwania = 2 godziny zegarowe (spotkanie z doradcą odbędzie się na początku roku akademickiego w październiku, będzie ono ustalane indywidualnie z uwzględnieniem Twojego terminarza - spotkanie prawdopodobnie on-line).

 

2 etap | Warsztaty z przedsiębiorczości o tematyce: formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; metodyka startupowa; modelowanie biznesowe, finansowanie biznesu – dofinansowania, dotacje, kredyty, pożyczki; marketing i sprzedaż w małej firmie; elementy wystąpień publicznych (pitching pomysłów biznesowych).
Czas trwania = 4 dni warsztatów po 3,5 h zegarowych (warsztaty odbędą się dla Gr. 1 - pod koniec października br., Gr. 2 - w listopadzie, Gr. 3 - w grudniu, Gr. 4 - w lutym, gr. 5 - w marcu; wystawiamy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych. Uwaga! Jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni, z uwagi na względy bezpieczeństwa szkolenia odbędą się w formie on-line.)

 

3 etap | Indywidualne doradztwo biznesowe - prowadzone przez doradcę z ponad 800 godzinnym doświadczeniem w pracy z klientem indywidualnym
Indywidualne doradztwo biznesowe to szansa na konfrontacje Twojego pomysłu na biznes z doświadczonym specjalistą – praktykiem, przed którym własny biznes prawdopodobnie nie ma już tajemnic. Podczas indywidualnej pracy z doradcą obiektywnie ocenisz własne pomysły, zaplanujesz działania, przygotujesz biznesplan, poznasz jasne i ciemne strony prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo biznesowe to również okazja do analizy Twojego CV i listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy, ponieważ jako przyszły przedsiębiorca, który będzie rekrutował sobie zespół takie procesy również dobrze abyś znał.
Czas trwania = 2 spotkania po 1,5 godziny zegarowej (spotkania odbędą się listopadzie, ustalane indywidualnie z uwzględnieniem Twojego planu - spotkanie prawdopodobnie on-line)

 


 

 

Nie możemy doczekać się Twojego zgłoszenia!

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a my się z Tobą skontaktujemy i ustalimy, w jakim terminie i grupie szkoleniowej chcesz się znaleźć w roku akademickim 2020/2021!

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów

Kontrakt uczestnictwa

Regulamin programu "Cool Careers"

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2021, godz. 11:38 - Barbara Szymczak