"Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest go wystarczająco dużo, by zrobić to, co najważniejsze" - Brian Tracy

 

Czym jest mentoring:

 

“Mentoring pomaga i wspiera ludzi w pokierowaniu własną nauką, tak aby mogli zrealizować w pełni swój potencjał, rozwinąć umiejętności, poprawić wyniki, stać się tym, kim stać  się chcą. (…) Mentoring jest ochronną relacją, w ramach której wyniki mierzy się raczej zdobytymi kompetencjami niż przerobionym materiałem.” David Clutterbuck

 

Podczas partnerskiej relacji z Mentorem rozwijasz przynajmniej jedną kompetencję branżową. W okresie listopad 2021 – maj 2022 odbędziesz 10 spotkań mentoringowych.

 

Mentorzy to doświadczeni eksperci, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będąc podopiecznym Mentora (Mentee) rozwijasz także samoświadomość oraz dążysz do lepszego wykorzystania własnego potencjału. Dodatkowo w trakcie programu uzyskujesz wsparcie z zakresu poradnictwa zawodowego oraz coachingu świadczone przez Biuro Karier KUL.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące współpracy z Mentorami, są dostępne po wejściu w profil interesującego Cię eksperta na stronie: https://www.kul.pl/profile-mentorow,art_96128.html

 

Co zyskasz uczestnicząc w Programie Mentoringowym:

 • autentyczny obraz środowiska pracy (branża, stanowisko, niuanse zawodowe);
 • możliwość nawiązana kontaktów zawodowych oraz uzyskania rekomendacji
  od ekspertów;
 • weryfikację własnego potencjału (predyspozycji, kompetencji, postaw) w odniesieniu do interesującej Cię ścieżki zawodowej;
 • rozwój osobisty;
 • wzrost kompetencji miękkich i organizacyjnych;
 • wzmocnienie zaufania do własnych kompetencji, możliwości oraz motywacji;
 • poznanie interesujących ludzi, wymiana doświadczeń, inspiracji, wiedzy;
 • kształtowanie gotowości zawodowej (samodyscyplina, odpowiedzialność za zadanie oraz relację zawodową);
 • świadome kształtowanie marki osobistej opartej na predyspozycjach, kompetencjach oraz znajomości specyfiki zawodu;
 • weryfikację planów zawodowych w oparciu o doświadczenie mentoringowe;
 • weryfikację motywacji zawodowej niezbędnej do świadomego podejmowania decyzji zawodowych; 
 • wyróżniający Cię punkt w CV.

 

Kto może zostać Mentee (Mentorowanym)

 

Do programu zapraszamy zmotywowanych studentów ostatniego roku studiów tj. III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia oraz V rok studiów jednolitych magisterskich.

 

Jeśli chcesz kształtować swoją ścieżkę zawodową wraz z ekspertami wybierz Mentora oraz prześlij swoje CV na adres praca@kul.pl

Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2021r.

 

HARMONOGRAM PROGRAMU:

 

październik 2021 – rekrutacja studentów do poszczególnych ścieżek w programie

listopad 2021 – wybór Mentorowanych – decyzję podejmują Mentorzy 

listopad 2021– maj 2022 – spotkania mentoringowe – 10 spotkań (forma pracy: zdalna lub stacjonarna, decyzję podejmuje Mentor)

czerwiec 2022– podsumowanie programu (przekazanie certyfikatów potwierdzających udział w programie)

 

regulamin_programu_mentoringowego

 

Koordynator programu mentoringowego

   

    Marta Wziątek

    psycholog/doradca zawodowy/coach ICF

 

 Zapraszam do kontaktu:
    marta.wziatek@kul.pl

    tel. 081 445 41 31

Autor: Barbara Szymczak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2021, godz. 08:09 - Barbara Szymczak