Oferujemy studia

 • wyjątkowe
 • interdyscyplinarne
 • indywidualne
 • inspirujące

 

                             

 

 

dla

 • Zdolnych
 • Twórczych
 • Ambitnych
 • Odważnych

Nasi studenci:

 • uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych,
 • uczestniczą w międzyuczelnianym programie Akademii Artes Liberales,
 • biorą udział w pracach organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych,
 • mają większe szanse na zdobycie nagród, wyróżnień i stypendiów fundowanych, np. prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • organizują interdyscyplinarne sesje naukowe oraz spotkania ze znanymi postaciami życia kulturalnego i politycznego,
 • zdobywają największą liczbę stypendiów polskich i zagranicznych.

Dajemy Ci możliwość:

 • uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata na trzyletnich studiach I stopnia
 • i jednego lub dwóch dyplomów magistra na dwuletnich studiach II stopnia, na następujących kierunkach:
  • filologia polska, klasyczna, angielska, romańska, germańska, słowiańska, niderlandzka
  • filozofia
  • historia, historia sztuki
  • kulturoznawstwo
  • muzykologia
  • pedagogika
  • socjologia
  • psychologia
  • prawo
  • teologia
  • ekonomia
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • W przypadku kierunków realizowanych w trybie jednolitych studiów pięcioletnich, takich jak
  • prawo,
  • teologia,
  • psychologia,

student MISHuS ma możliwość uzyskania dyplomu magistra, pod warunkiem uprzedniego zdobycia (w ramach studiów w Kolegium MISHuS) dyplomu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 07:47 - Magdalena Grela-Tokarczyk