kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdfP.T. Pracownicy i Studenci
Wydziału Filozofii KUL

Uprzejmie informuję, że decyzją Jego Magnificencji Rektora KUL od bieżącego roku akademickiego promocje doktorskie na naszym Uniwersytecie będą organizowane w ramach poszczególnych Wydziałów. Na Wydziale Filozofii uroczystości te będą odbywały się na początku i na koniec roku akademickiego. Pierwszą uroczystość będziemy łączyć z odnowioną tradycją Święta Patronalnego Wydziału. W bieżącym roku, we wspomnienie Patrona Wydziału, św. Alberta, przewidziana jest ogólnouniwersytecka uroczystość wręczenie doktoratu honoris causa, organizowana przez Wydział Nauk Społecznych, stąd nieco przesuwamy termin tego wydziałowego święta.

Pierwsza z promocji na Wydziale Filozofii odbędzie się w dniu 24 listopada br. Kolejną promocję zorganizujemy na przełomie czerwca i lipca, łącząc ją z zakończeniem studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział.

  • Listopadowe obchody Święta Patronalnego rozpoczną się odwiedzeniem grobów naszych Profesorów, co od lat starannie pielęgnują nasi Studenci, na które wyruszymy na cmentarz przy ul. Lipowej spod kościoła akademickiego o godz. 10.00.
  • O godz. 12.15 odprawimy w kościele akademickim Mszę św. za osoby tworzące obecnie i w przeszłości społeczność wydziałową.
  • Właściwa uroczystość promocji rozpocznie się o godz. 13.30 na Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Rada Wydziału wystąpi w togach, które będą przygotowane od godz. 13.00 za Aulą.
  • W ramach tej uroczystości uczcimy także Pana Profesora Adama Rodzińskiego, długoletniego profesora naszego Wydziału, a następnie Wydziału Nauk Społecznych. Pan Profesor obchodzi w listopadzie br. 90-lecie urodzin. Laudację wygłosi Pan Profesor Jerzy Gałkowski. Sylwetka Pana Profesora Adama Rodzińskiego.
  • Po tej uroczystości otworzymy promocyjną wystawę książek pracowników Wydziału Filozofii na I piętrze Gmachu Głównego (koło księgarenki).

Do udziału w Uroczystościach Patronalnych zapraszam wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału w dniu 24 listopada 2010 r., od godz. 10.00 do 15.00. Udział w uroczystościach zwalnia od udziału w zajęciach dydaktycznych.

Ks. dr hab. Stanisław Janeczek, prof. KUL
Dziekan Wydziału Filozofii KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015, godz. 23:54 - Andrzej Zykubek