Wyniki wyborów do
Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

 

Zgodnie z § 21 Ordynacji Wyborczej, ze względu na fakt, iż zgłoszona liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, kandydaci zostali uznani za wybranych na posłów.

 

 

Wydział Nauk Społecznych (14 mandatów)

 

Komitet Wyborczy:

#Academos

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1. Piotr Trociuk Psychologia
2. Julia Wąs Psychologia
3. Maria Zdanowicz Psychologia
4. Grzegorz Kaczówka Ekonomia
5. Piotr Jędruszak Psychologia
6. Paulina Droździel Psychologia
7. Marcin Mazurek Bezpieczeństwo narodowe
8. Piotr Kruglej Zarządzanie
9. Klaudia Bzducha Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
10. Paweł Zdybel Bezpieczeństwo narodowe
11. Aleksandra Ślązak Psychologia
12. Zuzanna Tłustochowicz Psychologia
13. Wojciech Grzesiuk Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
14. Nikodem Anasiak Doradztwo kariery i doradztwo personalne

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Piotr Trociuk 
 • Julia Wąs
 • Maria Zdanowicz
 • Grzegorz Kaczówka
 • Piotr Jędruszak
 • Paulina Droździel
 • Marcin Mazurek
 • Piotr Kruglej
 • Klaudia Bzducha
 • Paweł Zdybel
 • Aleksandra Ślązak
 • Zuzanna Tłustochowicz
 • Wojciech Grzesiuk
 • Nikodem Anasiak

 

 

 Wydział Nauk Humanistycznych (10 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
Awangarda

Lp. Imię i nazwisko Kierunek studiów
1. Katarzyna Zając Humanistyka cyfrowa
2. Paulina Pomajda Turystyka kulturowa
3. Michał Wójcik Filologia romańska
4. Viktoria Kopaczewska Filologia polska
5. Roksana Słaby Filologia romańska
6. Natalia Mazurek Hispanistyka
7. Ewelina Dubicka Edytorstwo
8. Alicja Wasilewicz Filologia niderlandzka
9. Anna Szymocha Filologia angielska
10. Marcin Jankowski Historia

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Katarzyna Zając
 • Paulina Pomajda
 • Michał Wójcik
 • Viktoria Kopaczewska
 • Roksana Słaby
 • Natalia Mazurek
 • Ewelina Dubicka
 • Alicja Wasilewicz
 • Anna Szymocha
 • Marcin Jankowski

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (9 mandatów):

 

Komitet Wyborczy:
#AdAstra

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1.

Paweł Robak

Prawo

2.

Mykhailo Hafych 

Administracja

3.

Hubert Skrobański

Prawo

4.

Jakub Sidorowicz

Prawo kanoniczne

5.

Karol Rak

Prawo

6.

Karolina Wyszyńska

Prawo kanoniczne

7.

Natalia Skrok

Prawo

8.

Julia Sołtys

Prawo

9.

Sebastian Wnuk

Administracja

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Paweł Robak
 • Mykhailo Hafych
 • Hubert Skrobański
 • Jakub Sidorowicz
 • Karol Rak
 • Karolina Wyszyńska
 • Natalia Skrok
 • Julia Sołtys
 • Sebastian Wnuk

 

 

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu (6 mandatów):

 

Kandydat niezrzeszony:

Lp.

Imię i nazwisko

Kierunek

1. Jakub Czarko Informatyka

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymuje następujący kandydat:

 • Jakub Czarko

 

 

 Wydział Teologii (4 mandaty):

 

Kandydaci niezrzeszeni:

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1. Anna Pawłowska Muzykologia
2. Weronika Rzęśnicka Muzykologia
3. Weronika Chomiarczuk Muzykologia
4. Magdalena Chmiel Muzykologia

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Anna Pawłowska
 • Weronika Rzęśnicka
 • Weronika Chomiarczuk
 • Magdalena Chmiel

 

Wydział Filozofii (2 mandaty):

 

Kandydaci niezrzeszeni:

Lp. Imię i nazwisko Kierunek
1. Przemysław Mądro Retoryka stosowana
2. Michał Skrzypek Filozofia

 

 

Do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL mandat otrzymują następujący kandydaci:

 • Przemysław Mądro
 • Michał Skrzypek 

 

 

 

Na podstawie §46 Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II protesty wyborcze można wnosić do Sądu Koleżeńskiego do 16.12.2019 roku w godzinach 10:00-13:00 w siedzibie USS KUL (CN-231).

 

 

Komisarz Wyborczy

 

/-/

Paulina Pomajda

 

 

Autor: Paulina Pomajda
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2019, godz. 17:43 - Piotr Trociuk