Serdecznie zapraszamy studentów/tki KUL 4 ostatnich semestrów studiów do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

 

Celem naszego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a w rezultacie zdobycie wymarzonej pracy przez Uczestnika/czkę projektu w ramach oferowanych form wsparcia.

 

Każdy student otrzyma wsparcie w postaci:

  • certyfikowanych szkoleń
  • warsztatów
  • zespołów projektowych
  • zajęć z pracodawcami
  • wizyt studyjnych

 

 

Oferowane formy wsparcia są realizowane w ramach trzech projektów:

  • Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  • Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
w okresie od 01.03.2018 r. do 31.03.2023

 

Nabór do projektów jest ciągły

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkiem:

 https://www.kul.pl/zintegrowany

 

 

 

Do każdego Studenta podchodzimy indywidualnie i pomagamy wypełnić wszystkie dokumenty. Nasze biuro pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem w godz. od 7.30-14.00.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy również online za pośrednictwem skrzynki e-mail.

 

BIURO PROJEKTU:

Dział Projektów Akademickich
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pokój GG - 200

tel. +48 81 445 42 82,

www.kul.pl/zintegrowany

e-mail: zpu@kul.pl

 

Autor: Barbara Szymczak
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2021, godz. 10:42 - Barbara Szymczak