Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości dla Pracowników Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

W dniu 29 grudnia 2021 r.

 

Pan prof. dr hab. Piotr Chlebowski i Pani dr Edyta Chlebowska

zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 

Medal otrzymali również emerytowani profesorowie naszego Wydziału:

Pan prof. dr hab. Stefan Sawicki i Pan prof. dr hab. Józef Franciszek Fert.

 

 

 


odznaczenia państwowe dla pracowników WNH

W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz uniwersytetu,

w różnych obszarach jego działalności, zarówno naukowo-dydaktycznej, badawczej, jak administracyjnej i społecznej,

podczas uroczystości, która miała miejsce 21 grudnia 2021 r.,

odznaczeniami państwowymi  zostało uhonorowanych 17 pracowników

Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska,

 

Brązowy Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

 

Medal Złoty za długoletnią służbę przypadł w udziale

Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Tyszczykowi

 

Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

 

Pan dr hab. Janusz Bień

Pan dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Pani dr hab. Ewa Osek, prof. KUL

Pani dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

Pani dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL

Pan dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

 

Decyzją Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni:

 

Pani dr Anna Antonowicz

Pan prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski

Pan dr Tomasz Niestorowicz

Pani dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

Pan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

Pan prof. dr hab. Henryk Wąsowicz    

 

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowani zostali:

 

Pani dr hab. Iwona Sawulska

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Pan dr Andrzej Gładysz

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym!


Nauczyciele na medal z WNH

      Miło nam poinformować, że

 

Pani prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

(Instytut Literaturoznawstwa KUL,

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski)

 

znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu plebiscytu "Nauczyciel na medal"

na szczeblu wojewódzkim (6 miejsce!)

 

w kategorii "nauczyciel akademicki"

 

zorganizowanego przez redakcję Kuriera Lubelskiego.

 

 

 

Natomiast na 15 pozycji uplasował się

 

Pan dr Tomasz Niestorowicz

(Instytut Językoznawstwa, Katedra Językoznawstwa Romańskiego)

 

Serdecznie gratulujemy!

 

szczegółowe wyniki


Tydzień z Błogosławionym. Setna rocznica święceń kapłańskich biskupa Władysława Gorala

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich biskupa Władysława Gorala w dniach 4-12 grudnia 2021 trwa "Tydzień z Błogosławionym". W ramach wydarzenia zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym poświęconych osobie i działalności bł. Władysława Gorala. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Historii KUL.

 

Jednym z punktów wydarzenia będzie sympozjum "Biskup Władysław Goral i jego kapłaństwo. W 100. rocznicę święceń błogosławionego", które odbędzie się w czwartek, 9 grudnia w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113 o godz. 10.15. 

 

program sympozjum


Nagrody dla Pracowników WNH!

Z radością informujemy, że dr Edyta Chlebowska z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepszą książkę dotyczącą tematyki norwidowskiej za pozycję: "Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych", T I-V, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017-2020.

 

Druga nagroda przypadła prof. dr. hab. Piotrowi Chlebowskiemu z tego samego ośrodka za "Studia i szkice interpretacyjne", CN 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert otrzymał natomiast pierwszą nagrodę specjalną za "Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim", Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

 

Pani dr Edyta Chlebowska została również wyróżniona trzecią nagroda specjalną za wybór prac i komentarz: "Cyprian Norwid. Wierny portret", Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły TUTAJ

 

 


Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL nowym Dziekanem WNH

Miło nam poinformować,

że Zgromadzenie Wydziałowe wybrało

dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

na kadencję 2021-2024

 

 


Ogłoszenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

OGŁOSZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

     W wyborach na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych zgłoszono terminowo dwie poprawne formalnie kandydatury: dr. hab. Henryka Dudy, prof. KUL i dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL.

         Wybory odbędą się w dniu 26 października o godz. 15.00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych dotyczących spotkania Zgromadzenia Wydziałowego zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Witold Kołbuk