INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Nabór na wyjazdy na studia Erasmus+ w I sem. 2022/2023 trwa od stycznia do końca lutego 2022

 

KTO? STUDIA

 

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2022/23 (English version - click here)

 

application form in English - click here