Utworzenie Katedry Analityczno-Inżynieryjnej

Na podstawie Zarządzenia Nr ROP-0101-264/22 Rektora KUL z dniem 1 stycznia 2023 r. utworzona została Katedra Analityczno-Inżynieryjna w wyniku połączenia Katedry Inżynierii Materiałowej i Katedry Inżynierii Środowiska, funkcjonujących w ramach Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

 

Na p.o. kierownika Katedry Analityczno-Inżynieryjnej powołana została dr Anna Gronba-Chyła.

 

Serdecznie gratulujemy!


Powołanie Dyrektora Instytutu Nauk o Inżynieryjno-Technicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2021 r. Pani dr hab. Zoia Duriagina powołana została na Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!