Konferencja "Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim"

Zaproszenie

 

W imieniu organizatorów

 

(Katolickiej Agencji Informacyjnej i Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

 

we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

 

uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji

 

pt. "Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim",

 

która odbędzie się w Warszawie 7 września 2023 r.

 

Zaproszenie
Program


Prawo kanoniczne KUL z międzynarodowym certyfikatem AVEPRO

 

 

 

 

 

 

1_strona-1 ffanrlyo_400x400
   Agencja Stolicy Apostolskiej
do Spraw Oceny i Promocji
Jakości Kształcenia
na Uniwersytetach
i Wydziałach Kościelnych

 

 

 

 

 

 

 


Gratulacje

 

feniks_compl

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas tegorocznej edycji

 

NAGRODY FENIKS 2023

 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

 

przyznało wyróżnienie

 

Ks. dr. Pawłowi Lewandowskiemu

 

za opracowanie

pt. Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza.


XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

3 marca 2023 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Zmagania studentów miały miejsce w gmachu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem tegorocznego konkursu były: ,,Przestępstwa przeciwko wierze i jedności Kościoła oraz przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych (kan. 1364-1378 KPK 83)”.

 

Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL reprezentowali: p. Zofia Stryszowska, ks. Mateusz Grzegorczyk oraz ks. Marcin Dunaj. Opiekunem drużyny był ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL.

 

Konkurs rozpoczął się od rozwiązywania testu, następnie studenci odpowiadali na dwa wylosowane pytania. Na końcu uczestnicy rozwiązywali kazus drużynowy.

 

Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zdobyła:

I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

I miejsce w klasyfikacji indywidualnej: ks. Marcin Dunaj

III miejsce w klasyfikacji indywidualnej: p. Zofia Stryszowska

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Grant NPRH

Z radością informujemy, że zespół pod kierownictwem

ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe. Tytuł projektu: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949.

 

Serdecznie gratulujemy!


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu Organizatorów

zaprasza na
XI Ogólnopolską Konferencję Naukową 
"Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

Miejsce: Lublin, KUL
Termin: 4 czerwca 2022 r. 

Termin zgłoszeń: 23 maja 2022 r. 

Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów i adiunktów przed habilitacją, którzy uzgodnili temat z promotorem lub kierownikiem Katedry i uzyskali pisemną akceptację tematu i treści wystąpienia.

 

Szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl

 

 

                                             Serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie

W dniach 13-16 września 2022 r. odbędzie się w Paryżu Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, organizowany przez Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Kongresu: www.consociatio.icp.fr.

Zarząd Consociatio zaprasza do udziału także studentów prawa kanonicznego, którzy są zwolnieni z opłaty kongresowej (wpisowego).

Poniżej program Kongresu w czterech językach.


Congresso internazionale di Diritto canonico: PARIGI 13-16 settembre 2022

Personne, droit et justice : la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine

Persona, diritto e giustizia: il contributo del diritto canonico nell’esperienza giuridica contemporanea

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-espancc83ol-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-franccca7ais-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-italiano-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-english-1.pdf


Nasi Studenci laureatami XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego Małżeństwo kanoniczne: poszczególne przeszkody zrywające i wady zgody”

     Z przyjemnością informujemy, że studenci WPPKiA KUL zostali zwycięzcami

 

XII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego.

 

                                  W klasyfikacji indywidualnej nagrodzono

 

  pana Przemysława Białeckiego - II miejsce

oraz

panią Weronikę Wigda - III miejsce.

 

W klasyfikacji drużynowej

 

Studenci WPPKiA KUL zdobyli zaszczytne II miejsce

 

 

  W tym roku uczestnicy konkursu reprezentowali 4 uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy !