Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w VIII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w  Gmachu Głównym KUL, sala GG-208 (II piętro). Gościem będzie dr. hab. Jakub Isański (UAM) z wykładem pt. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich odczytane na nowo. Perspektywa autobiograficzna w analizie procesów migracyjnych i osadniczych. Spotkanie ma charakter otwarty.  Fotorelacja

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 14:00 - Maria Mazurek-Olszowa