Aktualności / Fotorelacje

02.11.2021 - Spotkanie Rektora KUL ze studentami mieszkającymi w Konwikcie Księży Studentów KUL