DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

marzec 2006

8-9 marca 2006 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL zorganizowały seminarium naukowe poświecone technologiom przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

16 marca 2006 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Gromadzenie dokumentacji do ewentualnego procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła (1895-1981) podczas sesji naukowej zorganizowanej w 25-tą rocznicę śmierci ks. Prałata Stanisława Sudoła przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli wraz z Seminarium Duchownym Dziecezji Sandomierskiej.

18 marca 2006 r. - Prof. Delaine Swenson wygłosił referat nt. Human Rights Protections under the United States Constitution podczas konferencji „Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego" zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

20 marca 2006 r. - dr Jacek Widło wygłosił referat nt. Stosowanie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów podczas seminarium szkoleniowego dla sędziów i referendarzy sądowych, zorganizowanego przez Sąd Najwyższy w Warszawie.

22 marca 2006 r. – dr Paweł Fajgielski wygłosił referat nt. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę – wybrane zagadnienia podczas X Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zorganizowanego przez European Network Security Institute (ENSI) w Wiśle.

28 marca 2006 r. - dr Jacek Widło wygłosił referat nt. Stosowanie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów podczas seminarium szkoleniowego dla aplikantów sądowych, zorganizowanego przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

29 marca 2006 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II w związku z pierwszą rocznicą śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.
Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2007, godz. 13:33 - Kinga Stasiak