Instytut Socjologii KUL - Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii zapraszają na spotkanie naukowe pt. Ludzie w drodze - nowe spojrzenie na migracje. Międzynarodowe Centra "G.B. Scalabrini"oraz doświadczenie spotkania z migrantami i uchodźcami, które odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 16, w sali C-618. Podczas spotkania nasi goście podzielą się refleksją naukową nad zagadnieniem migracji w dzisiejszym świecie, odnosząc się jednocześnie do swoich doświadczeń pracy z ludźmi „w drodze” w centrach "G.B. Scalabrini". Spotkanie odbędzie się w języku włoskim i będzie tłumaczone konsekutywnie.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017, godz. 12:33 - Maria Mazurek-Olszowa