W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, odbędzie się IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii pt. "Meandry Metodologii". Jego celem będzie prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych, które pojawiają się przy tworzeniu prac doktorskich oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez młodych adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2019, godz. 09:12 - Maria Mazurek-Olszowa