Dziekan Wydziału Teologii

zachęca do wsparcia
Fundacji im. Jacka Krawczyka.

 

Celem statutowym Fundacji
jest niesienie materialnej pomocy
ubogim świeckim studentom
Wydziału Teologii KUL w Lublinie.Fundacja została utworzona, 25 lat temu, przez Annę i Tadeusza Krawczyków po śmierci syna Jacka, jako kontynuacja dzieła jego życia tj. niesienia bezinteresownej pomocy ludziom chorym i cierpiącym oraz ubogim potrzebującym materialnego wsparcia.


Statutowym celem Fundacji było wydanie i rozprowadzenie książki „W pół drogi” ks. prof. Janusza Nagórnego i niesienie materialnej pomocy najbiedniejszym świeckim studentom Wydziału Teologii KUL w Lublinie.
Dotąd wsparcie uzyskało 88 osób na kwotę ok. 220 tysięcy.


Od 1994 r. Fundacja wspiera materialnie najuboższych świeckich studentów, pochodzących z rodzin wielodzietnych lub bezrobotnych, studiujących na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, na którym studiował śp. Jacek.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Funkcjonuje dzięki darowiznom.

 

Organizacja Pożytku Publicznego 

FUNDACJA IM. JACKA KRAWCZYKA

KRS nr 0000028363

Palikówka 404

36-073 Strażów

Konto: 97 1500 1100 1211 0004 8797 0000

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019, godz. 10:03 - Ewa Zięba