INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
oraz
INSTYTUT EUROPEISTYKI KUL

zapraszają na ogólnopolską konferencję

pod Patronatem

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen

22 kwietnia 2015 r.

Collegium Iuridicum KUL (sala 204) przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie

 


PROGRAM

 

09.00 - 9.15 recepcja konferencji


09.15 - 9.30 uroczyste rozpoczęcie konferencji

- Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL, Dziekan WPPKiA
- Prof. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

- Dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa

- Piotr Malinowski, Service Development Team Coordinator (Frontex Situation Centre)

 

 

09.30 – 11.00 – I panel (prowadzenie: dr Anna Kosińska)
Dr hab. A. Gruszczak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Zadania wywiadowcze agencji FRONTEX: prawo – procedury – efekty
Dr hab. A. Gajda, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa), Przestrzeganie praw podstawowych w działalności FRONTEX-u
K. Strąk (Instytut Nauk Prawnych PAN), Wspólne operacje powrotowe – rola FRONTEX-u
Dr J. Wojnowska-Radzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Zasada non-refoulement i jej realizacja w działaniach FRONTEX-u
Dr A. Moraczewska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Instytucjonalizacja zarządzania ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej
Dyskusja

 

11.00 - 11.15 - przerwa

 

11.15 - 12.45 – II panel (prowadzenie: dr Tomasz Sieniow)
I. Zalewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Frontex - Polska, Komenda Główna Straży Granicznej), Współpraca Straży Granicznej i FRONTEX-u
Płk SG T. Różański, ppłk SG M. Woszczatyński (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu), Akademia Partnerska FRONTEX w Lubaniu
Por. SG D. Nowosad (Nadbużański Oddział Straży Granicznej), Współpraca Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z FRONTEX-em
Dr P. Witkowski (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Lublinie), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania działalności FRONTEX-u w kontekście swobodnego przepływu osób
Dr R. Suduł (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Próba definicji i teoretyczne aspekty nieregularnej migracji na obszarze Unii Europejskiej
Dyskusja

 

12.45 - 13.00 - przerwa

 

13.00 - 13.30 Komunikaty, podsumowanie obrad, zamkniecie konferencji

A. Parol (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Status prawno-ustrojowy FRONTEX-u w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
P. Wojtasik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Fundusz Granic Zewnętrznych i Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako finansowe wsparcie celów realizowanych przez FRONTEX
Prof. dr hab. Artur Kuś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prezentacja książki pt. Agencja FRONTEX w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, zakończenie konferencji

 

13.30 - poczęstunek

 

 

                         

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015, godz. 12:58 - Paweł Wojtasik