• Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski - prodziekan ds. kształcenia, przewodniczący

  • Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich

  • Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL 

  • Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL - dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych

  • Ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL

  • Ks. dr Krzysztof Smykowski - koordynator kierunku teologia

  • P. dr hab. Adam Zadroga - koordynator kierunku nauki o rodzinie

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2021, godz. 13:16 - Ewa Zięba