HR Excellence in Research

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii są dokumenty: "Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem "HR Excellence in Research".

 

(źródło: https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy)

 

24.06.2021 r.

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu KUL wyraża pozytywną opinię w przedmiocie podjęcia działań dotyczących wprowadzenia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zasad i zaleceń „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i starań o uzyskanie europejskiego wyróżnienia „HR Excellence in Research”.

UCHWAŁA 852/I/6 indeks 

 

29.07.2021 r.

Uczelniany HRS4R Administrator przesłał do KE "Declaration of Endorsement of and Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code: C&C Endorsement)" podpisaną przez Władze KUL.

 

31.07.2021 r.

Deklaracja C&C Endorsement została zaakceptowana przez KE. W związku z tym, Uczelnia opracuje Gap Analysis, OTMR & Action Plan: Design do 31.07.2022 r.

 

17.12.2021 r.

Na mocy Zarządzenia nr ROP-0102-11/21 Prorektora ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powołano Zespół koordynująco-zarządzający ds. HR Excellence in Research.

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona