Zwiększenie szans rozwojowych w obszarze zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Program Polska pomoc rozwojowa 2021

 

Dofinansowanie:

  • I moduł 211.600,00 PLN
  • II moduł 313.108,00 PLN

 

Całkowita wartość:

  • I moduł 211.600,00 PLN
  • II moduł 313.108,00 PLN

 


Celem projektu jest wsparcie służb, instytucji, osób oraz procesów związanych z zarządzaniem kryzysowym na Ukrainie. Społeczno-polityczne procesy wewnętrzne i ruch graniczny, zwłaszcza na granicy z państwami członkowskimi UE (w tym z Polską) są bardzo intensywne. Konieczne jest zdiagnozowanie problemów związanych z pracą służb, instytucji, osób oraz podjęcie prób ich wsparcia. W tym celu podjęte zostaną działania:
- w 2021 r. - polsko-ukraiński Okrągły Stół w Tomaszowie Lubelskim (Polska), panel dyskusyjny i konferencja naukowo-praktyczna w Równym (Ukraina) oraz przygotowanie i wydanie publikacji z tematyki zarządzania kryzysowego;
- w 2022 r. - szkolenia z kompetencji interpersonalnych i społecznych, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zlecone pogłębione ekspertyzy w obszarze zarządzania kryzysowego i publikacja słownika terminów z tejże tematyki.


 

pozioma_adres_www_napis

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2021, godz. 11:12 - Grzegorz Tutak